Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 158 - 185

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-09-02
Datum då anslag tas ner: 2021-09-24

Sekreterare: Emma Axelsson