Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 217-242

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-11-10
Datum då anslag tas ner: 2021-12-02

Sekreterare: Emma Axelsson