Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 243-266

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-12-02
Datum då anslag tas ner: 2021-12-24

Sekreterare: Emma Axelsson