Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 267-293

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-12-21
Datum då anslag tas ner: 2022-01-12

Sekreterare: Emma Axelsson