Anslag och kungörelse

Text

Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 24-44

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-03-03
Datum då anslag tas ner: 2022-03-25

Sekreterare: Emma Axelsson