Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 45-70

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-04-05
Datum då anslag tas ner: 2022-04-27

Sekreterare: Emma Axelsson