Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 119-139

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-06-23
Datum då anslag tas ner: 2022-07-15

Sekreterare: Emma Axelsson