Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 140-168

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-08-31
Datum då anslag tas ner: 2022-09-22

Sekreterare: Emma Axelsson