Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 169-192

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-09-29
Datum då anslag tas ner: 2022-10-21

Sekreterare: Emma Axelsson