Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 195-218

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-11-02
Datum då anslag tas ner: 2022-11-24

Sekreterare: Emma Axelsson