Anslag och kungörelse

Text

Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 219-241

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-11-25
Datum då anslag tas ner: 2022-12-17

Sekreterare: Emma Axelsson