Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 242-243

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-11-30
Datum då anslag tas ner: 2022-12-22

Sekreterare: Emma Axelsson