Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 25-50

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-03-02
Datum då anslag tas ner: 2023-03-24

Sekreterare: Emma Axelsson