Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 51-52

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-03-10
Datum då anslag tas ner: 2023-04-01

Sekreterare: Emma Axelsson