Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 112-136

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-06-02
Datum då anslag tas ner: 2023-06-24

Sekreterare: Emma Axelsson