Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 137-163

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-06-26
Datum då anslag tas ner: 2023-07-18

Sekreterare: Emma Axelsson