Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§244-271

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-01-04
Datum då anslag tas ner: 2023-01-26

Sekreterare: Emma Axelsson