Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §467-493

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-11-27
Datum då anslag tas ner: 2019-12-19

Sekreterare: Maria Bly