Anslag och kungörelse

Text

Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 71-95

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-04-28
Datum då anslag tas ner: 2022-05-20

Sekreterare: Emma Axelsson