Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-30

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-02-04
Datum då anslag tas ner: 2020-02-26

Sekreterare: Maria Bly