Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 175,177-178,184-189

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-05-24
Datum då anslag tas ner: 2019-06-15

Sekreterare: Maria Bly