Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 442-460

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-10-24
Datum då anslag tas ner: 2019-11-15

Sekreterare: Maria Bly