Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 82, 85, 92

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-03-21
Datum då anslag tas ner: 2019-04-12

Sekreterare: Maria Bly