Tillkännagivande

Organ: Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 91-111

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-05-03
Datum då anslag tas ner: 2023-05-25

Sekreterare: Emma Axelsson