Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-46

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-02-15
Datum då anslag tas ner: 2019-03-09

Sekreterare: Claes Danielsson