Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 53

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-03-08
Datum då anslag tas ner: 2019-03-30

Sekreterare: Claes Danielsson