Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 47-75

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-03-20
Datum då anslag tas ner: 2019-04-11

Sekreterare: Claes Danielsson