Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 112-141

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-05-21
Datum då anslag tas ner: 2019-06-12

Sekreterare: Claes Danielsson