Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 226-262

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-10-15
Datum då anslag tas ner: 2019-11-06

Sekreterare: Karin Sandborgh Taylor