Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 263-313

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-11-19
Datum då anslag tas ner: 2019-12-11

Sekreterare: Karin Sandborgh Taylor