Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 314-341. 343-380

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-12-17
Datum då anslag tas ner: 2020-01-08

Sekreterare: Claes Danielsson