Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 341

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-12-06
Datum då anslag tas ner: 2019-12-28

Sekreterare: Claes Danielsson