Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 32-71

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-02-21
Datum då anslag tas ner: 2020-03-14

Sekreterare: Claes Danielsson