Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 72-102

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-03-19
Datum då anslag tas ner: 2020-04-10

Sekreterare: Claes Danielsson