Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 103-120

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-04-16
Datum då anslag tas ner: 2020-05-08

Sekreterare: Claes Danielsson