Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 121-146

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-05-18
Datum då anslag tas ner: 2020-06-09

Sekreterare: Claes Danielsson