Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 147-164

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-06-25
Datum då anslag tas ner: 2020-07-17

Sekreterare: Claes Danielsson