Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 165-196

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-09-16
Datum då anslag tas ner: 2020-10-08

Sekreterare: Claes Danielsson