Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§197-255

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-10-13
Datum då anslag tas ner: 2020-11-04

Sekreterare: Maria Westberg