Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 256-298

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-10-28
Datum då anslag tas ner: 2020-11-19

Sekreterare: Claes Danielsson