Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 299-370

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-11-13
Datum då anslag tas ner: 2020-12-05

Sekreterare: Maria Westberg