Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 371-388

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-12-15
Datum då anslag tas ner: 2021-01-06

Sekreterare: Claes Danielsson, Maria Westberg