Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 389 - 436

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-12-14
Datum då anslag tas ner: 2021-01-05

Sekreterare: Lina Dahlström