Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 32-99

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-02-15
Datum då anslag tas ner: 2021-03-09

Sekreterare: Claes Danielsson