Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 142-164, 168-169, 175-203

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-04-27
Datum då anslag tas ner: 2021-05-19

Sekreterare: Maria Westberg