Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 204 - 249

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-05-18
Datum då anslag tas ner: 2021-06-09

Sekreterare: Lina Dahlström