Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige 2021-06-17

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 250-286, 289-314

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-06-24
Datum då anslag tas ner: 2021-07-16

Sekreterare: Claes Danielsson