Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 315-347

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-09-14
Datum då anslag tas ner: 2021-10-06

Sekreterare: Claes Danielsson