Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 348-379, 381-407

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-10-19
Datum då anslag tas ner: 2021-11-10

Sekreterare: Lina Dahlström