Tillkännagivande

Organ: Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 408-433

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-11-08
Datum då anslag tas ner: 2021-11-30

Sekreterare: Maria Westberg/Claes Danielsson